Om Åpen Fjord

Opplevelser

Her er det mere mellom fjord og fjell enn andre steder 

Barskt, raust og ekte

En samarbeidsorganisasjon for reiselivsbedrifter og frivillige lag.

Åpen Fjord er et faglig og sosialt nettverk som skal bidra til samarbeid mellom ulike lokale aktører innen reiseliv, friluftsliv, kultur- og aktivitetsbaserte opplevelser i Halsa.

Vi arbeider i fellesskap for å heve kvaliteten og mangfoldet i opplevelsesnæringene, både for å styrke vårt felles omdømme og gjøre Halsa til et godt sted å leve!

Her finner du oss.

Kontakt oss

Åpen Fjord Dagan

Bondegårdsferie

Elstadsamlinga

Fosskonserten

Geitbåtmuseet

Guidet tur til Hjelmkonna

Halsa Historielag

Halsa Motorsportsenter

Otnesbrygga

Rasteplassen

Valsøyfjord Idrettslag

Valsøyfjord Utleie - Rorbuer

Valsøytunet

Adresse 6687 Valsøyfjord | E-post post@apenfjord.no | Telefon 98674123

Org.nr. 995703793         Støttet av Innovasjon Norge og SNV