Geitbåtmuseet

Galleri

Geitbåtmuseet er en stiftelse som har flere formål:


Museum for Geitbåten (nordmørsbåten):

Vi har som formål å drive museum og annen virksomhet knyttet til lokal kultur på sjø og land. Videreføring av handlingsbåren kunnskap ved dokumentasjon, gjenstandssamling, produksjon og bruk av gjenstander. Formidling og opplæring er en del av dette. Vi har et særlig ansvar for å ta vare på og videreføre kunnskap om Geitbåten og andre klinkbygde båter i området.

Bygging av Geitbåt:

Vi bygger også nye geitbåter og andre klinkbygde båter på bestilling. Det krevende arbeidet med bygging av geitbåt er vår båtbyggers spesialitet. Båten er kalla “Krona på verket i norsk båtbygging”.

Vår avdeling,Husasnotra, arbeider med opplæring av handverkere (tømrere), ut over svennebrev. Det er en tre-årig opplæring hvor næmingene får grunnleggende kunnskap i restaureringshåndverk. Vi tar på oss restaureringsarbeid i samarbeid med kulturminnevernet. Det er mest freda hus og kirker vi arbeider med. For å få til en god opplæring vil vi i mest mulig grad produsere nye bygg med gamle teknikker. Vi ønsker derfor bestillinger på hus, naust, kvilebuer og andre byggverk i de tradisjonelle teknikkene som ble brukt i området.

Produksjon av takspon:

Vi produserer også takspon i forskjellige varianter. Vi leverte blant annet den nye sponen som er lagt på stavkirken på Norsk folkemuseum på Bygdøy. Vi har også levert eikespon til et hus ved Themsen i England. Vi leverer også sponemner til Borgund stavkirke i Lærdal. Vi kan lage det meste av kvalitetsspon for taklegging og legging på vegg.

Stiftelsen vår har stor kompetanse på tradisjonshandverk. Vi er en bedrift/stiftelse som setter opplæring og kompetanse i høysetet. Lærevillige ungdommer er ansatt hos oss. Uvanlige og krevende oppdrag i forbindelse med freda bygninger er noe vi kan ta på oss. Vi har et nært samarbeid med kulturminnevernet i fylka og Riksantikvaren.

Last ned norsk brosjyre

Information in english

Brochure en français

 

Geitbåtmuseet er en avdeling under Nordmøre Museum

Adresse 6687 Valsøyfjord | E-post post@apenfjord.no | Telefon 98674123

Org.nr. 995703793         Støttet av Innovasjon Norge og SNV